A Folla é o boletín semanal de Jacobo Tarrío sobre enxeñería de software. A Folla ten consellos, información e historias para practicantes da enxeñería de software, profesionais ou afeccionados, en todos os niveis.

A Folla publícase os mércores por email e na web.

A última Folla é “Unha parada”.

Le A FOLLA na web

Podes ollar a última Folla ou consultar o arquivo para ver que máis escribín.

Non sabes onde comezar? Algunhas das Follas favoritas dos lectores son:

Tamén podes ler A Folla no teu lector de RSS.

Fala comigo

Segue a Folla en Mastodon @folla@mastodon.gal. Aí hei anunciar os novos números e publicar enquisas e consultas aos lectores.

Sempre teño interese en saber de ti! Se tés opinións, preguntas, ou suxestións de temas dos que queres que eu fale, escríbeme un email a a@folla.gal.

Copyright © Jacobo Tarrío Barreiro. Todos os Dereitos Reservados. Información sobre tratamento de datos e condicións de uso.