Número 88
27 de marzo de 2024

Solucións antigas para problemas que xa non temos

A semana pasada non vos quixen falar das árbores de sintaxe abstracta (AST), pero esta semana tampouco o vou facer. No seu lugar, vouvos falar do que ocorre antes da análise sintáctica.

Dúas persoas nun campo cunha árbore (matemática) no medio. “E iso?” “Árbore abstracta. Non falamos dela.” “E…” “Non. Falamos. Dela.”

Para poder facer a análise sintáctica dun programa, primeiro hai que extraer os símbolos e palabras clave do código fonte. É dicir: o código fonte é un ficheiro de texto composto de bytes e querémolo converter nunha secuencia de elementos “program”, “record”, “:=”, “[”, nomes de variables, números, etc.

Este proceso chámase “tokenization” en inglés e négome rotundamente a pseudo-traducilo como “tokenización”, “toquenización” ou ningunha barbaridade polo estilo, así que (por chamalo dalgunha maneira) heino chamar “peneirar”.

Pois ben: para poder peneirar todos eses elementos sintácticos, é preciso ter unha lista cos nomes de todos eles (como pode un programa recoñecer a palabra clave “array” se esta palabra non está gardada en ningún sitio?). Esta lista tamén é necesaria para poder presentar mensaxes de erro e todas esas cousas bonitas.

A maneira obvia de facer isto sería cun array (esta palabra non a traduzo) de cadeas de texto que conteña todos eses nomes.

const Keywords : array[KwArray..KwWith] of string = 
  ('array', 'downto', 'else', 'for',
   'if', 'then', 'to', 'while', 'with');

(Este é un exemplo abreviado; na realidade o array é máis longo.)

O malo é que isto non me serve, e o motivo é que, no meu compilador, unha cadea de texto ocupa 256 bytes (255 caracteres máis 1 byte para a lonxitude). Como o meu compilador ten 71 símbolos, o array ocuparía 18 kilobytes. Isto, no ano 2024, non é nada pero eu aprendín a programar nos 90 e tal desperdicio atenta contra a miña sensibilidade.

Para calmar sensibilidades dos anos 90 podemos usar trucos dos anos 80. Os microordenadores domésticos daquela época viñan todos cun intérprete de BASIC na súa ROM. Como a memoria ROM era moi cara, eses intérpretes tiñan que caber nun espazo pequeno (case sempre menos de 16 kB) e tamén precisaban dunha lista de palabras clave, así que os autores deses intérpretes poñíanas todas xuntas e usaban índices para acceder e buscar entre elas.

En Pascal, isto sería algo como isto:

const Keywords : string =
  'arraydowntoelseforifthentowhilewith';
const KeywordPos : array[1..9] of 1..255 =
  (1, 6, 12, 16, 19, 21, 25, 27, 32);
const KeywordLen : array[1..9] of 1..10 =
  (5, 6, 4, 3, 2, 4, 2, 5, 4);

Dado isto, se queremos saber o nome da palabra número 3 só temos que ollar a súa posición (12) e lonxitude (4) e extraela da cadea para saber que é “else”.

Hai a posibilidade de aforrar máis espazo. Por exemplo, fixádevos en que a palabra “downto” contén “to”, así que non é necesario gardar esta segunda palabra separadamente: abonda con gardar a primeira e axustar os índices.

const Keywords : string =
  'arraydowntoelseforifthenwhilewith';
const KeywordPos : array[1..9] of 1..255 =
  (1, 6, 12, 16, 19, 21, 10, 25, 30);
const KeywordLen : array[1..9] of 1..10 =
  (5, 6, 4, 3, 2, 4, 2, 5, 4);

A palabra número 7 comeza na posición 10 e ten lonxitude 2: ese é o noso “to”.

Aínda hai máis posibilidades de aforrar espazo. Por exemplo, “with” remata con “th”, que é o comezo de “then”, así que tamén os podemos combinar, igual que podemos combinar “while” con “else” e “if” con “for”.

const Keywords : string =
  'arraydowntoiforwhilelsewithen';
const KeywordPos : array[1..9] of 1..255 =
  (1, 6, 20, 13, 12, 26, 10, 16, 24);
const KeywordLen : array[1..9] of 1..10 =
  (5, 6, 4, 3, 2, 4, 2, 5, 4);

E con isto pasamos de 36 bytes a 30: un aforro do 17%! Case nada!


Os lectores máis atentos xa se decatarían de que esta optimización, tal como a describín, non me aforraba ningún espazo porque, como dixen enriba, no meu compilador todas as cadeas de texto ocupan 256 bytes.

Na práctica, a cadea orixinal con todas as palabras claves do meu compilador ocupaba máis dese espazo, así que as optimizacións permitíronme facela caber.

E vós, cal foi a optimización máis innecesaria que fixestes?