Número 87
20 de marzo de 2024

Listas ligadas

A finais do ano 2022 comecei a traballar nun compilador de Pascal, principalmente para ver se eu ía ser quen de facelo.

A xente sempre me pregunta: “por que Pascal?”. A resposta é que eu quería facer un compilador: busquei unha linguaxe de estilo Algol antiga dabondo para que o compilador non fose excesivamente complicado pero tamén moderna dabondo para soportar cadeas de texto compostas por bytes, e Pascal resultou ser a mellor opción.

O caso é que, por unha cousa e outra, en maio do 2023 parei de traballar nel; non parei de pensar nel, porén, e hai unhas semanas volvín collelo para facerlle un novo analizador sintáctico. O analizador vello é bastante servizal, pero está deseñado para un compilador que produce código compilado mentres le o código fonte, e eu quero un que produza unha árbore de sintaxe abstracta (AST) para despois poder facer outras ferramentas que manipulen o código fonte.

Pero non vos quero falar de ASTs senón do que fixen coas listas ligadas.

Representación dunha lista ligada, co derradeiro punteiro pendurando dunha cometa que voa.Cada elemento dunha lista ligada apunta ao seguinte elemento, ata que o derradeiro queda no aire.

Como imaxinades, mentres fago unha análise sintáctica, moitas veces teño que gardar listas de cousas: listas de variables, listas de tipos, listas de nodos irmáns (para a árbore), etc. Nunha linguaxe moderna podemos poñer esas listas nun vector ou nun ArrayList ou nun array extensible, pero eu estou a facer o meu compilador nun dialecto de Pascal propio dos anos 80, con arrays estáticos e procedementos para reservar memoria na morea e máis nada.

A solución consiste en retrotraerme ás aulas de programación da universidade (hai xa máis anos dos que eu quero contar) e facer a miña propia implementación das listas ligadas usando estruturas e punteiros e todas esas cousas bonitas, pero coa vantaxe de ter máis experiencia, de ter máis picardía, e de ser o autor do meu propio compilador.

type TListaInteger = ^TListaIntegerNodo;
type TListaIntegerNodo = record
  Valor : integer;
  Seguinte : TListaInteger;
end;

procedure EngadirListaInteger(var Lista : TListaInteger; Elem : integer);
var Nodo, Ptr : TListaInteger;
begin
 new(Nodo);
 Nodo^.Valor := Elem;
 Nodo^.Seguinte := nil;
 if Lista = nil then Lista := Nodo
 else
 begin
  Ptr := Lista;
  while Ptr^.Seguinte <> nil do Ptr := Ptr^.Seguinte;
  Ptr^.Seguinte := Nodo
 end
end;

{ Máis subrutinas para consultar, borrar, etc. }

Esta de enriba é a definición “clásica” dunha lista ligada: unha estrutura de datos que contén un valor e un punteiro ao seguinte elemento da lista, acompañada por subrutinas para engadir e extraer elementos desta lista.

Ata aquí todo ben se non temos en conta os inconvenientes:

 1. é necesario facer unha implementación distinta da estrutura e das súas subrutinas por cada tipo de datos que queremos gardar nunha lista e
 2. engadir un elemento a esta lista é unha operación O(n) respecto do seu tamaño porque é necesario percorrer todos os punteiros “Seguinte” para atopar o derradeiro elemento e despois engadirlle o novo.

O primeiro problema pódese aliviar usando a maxia dos punteiros, a organización das estruturas na memoria e unha cousa que lle copiei sen miramentos a Turbo Pascal 3: os parámetros sen tipo.

Dúas mulleres con bebidas na man, falando: “Eu son física nuclear.” “E eu neurocirurxiá.” “Publiquei un libro de poesía.” “Adoro a poesía!” Un corazón emana de cada unha delas.Listas ligando.

Pascal normalmente usa paso por valor (cando chamo a unha subrutina e lle paso parámetros, a subrutina recibe copias deles), pero tamén é posible marcar algúns parámetros para que usen paso por referencia usando a palabra “var” (coma no primeiro parámetro do procedemento “EngadirListaInteger”). No meu compilador tamén é posible omitir o tipo dun parámetro pasado por referencia e así pode recibir obxectos de calquera tipo.

type TLista = ^TListaNodo;
type TListaNodo = record
  Seguinte : TLista;
end;

procedure EngadirLista(var Lista; var Nodo);
var
  ALista : TLista absolute Lista;
  ONodo : TLista absolute Nodo;
  Ptr : TLista;
begin
 ONodo^.Seguinte := nil;
 if ALista = nil then ALista := ONodo
 else
 begin
  Ptr := ALista;
  while Ptr^.Seguinte <> nil do Ptr := Ptr^.Seguinte;
  Ptr^.Seguinte := ONodo
 end
end;

Esta é a miña “lista xenérica”: unha estrutura de datos que só contén un punteiro ao seguinte elemento e unha función “EngadirLista” que recibe dous parámetros sen tipo: o primeiro elemento da lista e o elemento que hai que engadir.

(Os parámetros chegan sen tipo, pero para usalos hai que asignarlles un. Iso é o que fan as liñas que din “absolute”: crean variables que apuntan á mesma memoria que os parámetros sen tipo e despois o procedemento usa esas variables.)

Con esta lista xenérica é doado dabondo crear unha lista de enteiros:

type TListaInteger= ^TListaIntegerNodo;
type TListaIntegerNodo = record
  _ : TLista;
  Valor : integer;
end;

procedure EngadirListaInteger(var Lista : TListaInteger; Elem : integer);
var Nodo : TListaInteger;
begin
 new(Nodo);
 Nodo^.Valor := Elem;
 EngadirLista(Lista, Nodo)
end;

Isto funciona porque o enderezo na memoria do primeiro campo dun “record” é o enderezo do propio “record”; poñendo unha TLista como primeiro campo de TListaInteger, a función “EngadirLista” funciona correctamente ao lle pasar obxectos deste tipo.

Visto así non parece que aforremos moito traballo, pero imaxinade que hai dez tipos de lista e non un só: cada función “EngadirListaXxxx” só ten que crear un obxecto do tipo axeitado e chamar a “EngadirLista” e non ten que duplicar todo o código desa función.

Para o segundo problema (a operación de adición é O(n)) existen moitas solucións posibles. A máis simple consiste en gardar dous punteiros na lista: un que apunta ao seguinte elemento e outro que apunta ao derradeiro. O inconveniente disto, claro está, é que fai que a lista ocupe máis memoria.

Outra cousa que probei para evitar o problema foi converter as listas en rimas: facer que o punteiro non leve ao seguinte elemento senón ao anterior, e despois manter sempre o enderezo do derradeiro elemento. Isto funciona ben se a orde dos elementos non importa, pero non tanto no caso contrario.

A solución coa que eu dei foi converter a lista ligada nunha lista circular na que o punteiro “Seguinte” do derradeiro elemento apunta ao primeiro elemento.

Representación dunha lista circular, na que cada elemento apunta ao seguinte e o derradeiro ao primeiro. A variable apunta ao derradeiro elemento.Lista circular.

Facendo que a variable da lista apunte ao derradeiro elemento (non ao primeiro), podo engadir máis elementos inseríndoos xusto despois dese elemento e tamén podo percorrer a lista en orde de inserción parando ao chegar outra vez ao primeiro elemento.

procedure EngadirLista(var Lista; var Nodo);
var
  ALista : TLista absolute Lista;
  ONodo : TLista absolute Nodo;
begin
 if ALista <> nil then
 begin
  ONodo^.Seguinte := ALista^.Seguinte;
  ALista^.Seguinte := ONodo
 end;
 ALista := ONodo
end;

procedure IterarPrimeiro(var Lista; var Elem);
var
  ALista : TLista absolute Lista;
  OElem : TLista absolute Elem;
begin
 if ALista = nil then OElem := nil
 else OElem := ALista^.Seguinte
end;

procedure IterarSeguinte(var Lista; var Elem);
var
  ALista : TLista absolute Lista;
  OElem : TLista absolute Elem;
begin
 if OElem = ALista then OElem := nil
 else OElem := OElem^.Seguinte
end;

Cando dei con esta solución, fiquei sorprendido do simple que era e de que non oíra eu falar dela antes. Podía ser que eu inventara algo novo? Por suposto que non: Knuth xa escribira sobre iso, pero xa podedes estar seguros de que, se no futuro teño que implementar unha lista ligada outra vez, vai ser así.